Tarieven

We hebben met 5 zorgverzekaars geen contract afgesloten voor 2024. Kijk op de pagina zorgverzekeraars voor het overzicht.

Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?
Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat je precies vergoed krijgt, hangt af van jouw leeftijd en de reden waarom je fysiotherapie nodig hebt. Je kan je aanvullend verzekeren voor fysiotherapie. 

Vergoeding fysiotherapie 

Jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen 

18 jaar en ouder

Heb je een chronische aandoening? Een operatie valt onder chronische, dan krijg je fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Je betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. 

In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen en is wellicht lastig te begrijpen. Vraag bij ons of jouw zorgverzekeraar of jouw aandoening chronisch is. 

Heb je geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed. 

Oefentherapie
Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijg je de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.

Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijg je de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.

Bij COPD krijg je in het eerste behandeljaar de eerste 70 (maximaal) behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering
Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan krijg je mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering en vergeet niet te kijken of je een eigen bijdrage moet betalen. 

Fysiotherapie pakketten
Niet verzekerd voor fysiotherapie maar wel meerdere fysiotherapie behandelingen nodig? Dan zijn onze particuliere fysiotherapie pakketten met korting misschien iets voor jou. Bespaar geld op je behandelingen bij Core Active Amsterdam. 

Tarievenlijst 2024

Een eerste afspraak bestaat bij ons uit een Reguliere zitten en intake (50 minuten). Hierdoor kan de therapeut, naast het diagnosticeren van je klacht en het opstellen van een behandelplan; je ook daadwerkelijk behandelen. Houd er rekening mee dat de verzekering hiervoor twee behandelingen rekent. 

Huisregels Core Active

  • Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt de afspraak in rekening gebracht.
  • Niet nagekomen afspraken worden rechtstreeks aan u gefactureerd. Uw verzekeringsmaatschappij vergoedt dit niet.
  • Bij uw eerste bezoek dient u zich aan de balie te identificeren
  • Binnen Core Active werken we volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingen Overeenkomst. (WGBO) In deze wet zijn de patiëntenrechten en plichten vastgesteld.
  • Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie en op hoeveel behandelingen zij recht hebben. Core Active is hier niet verantwoordelijk voor. Komt u er zelf niet, dan helpen wij graag. U kunt ook uw verzekering bellen om de informatie op te vragen.
  • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor het beheren van privacy gevoelige informatie hebben we een privacy policy opgesteld. Deze kunt u inzien op aanvraag.
  • Indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk doorgeven.
  • Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij me tu omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut of bij het management. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan verwijst Core Active u naar een externe klachtencommisie. Meer informatie vindt u op www.defysiotherapeut.com.
  • Na uw laatste behandeling krijgt u een klanttevredenheidsonderzoek toegestuurd, mede in opdracht van uw verzekeraar. Indien u dit niet op prijs stelt kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend therapeut.